Versie wijzigingen

02/05/2018

 • Nieuw: informatieaanvraag onroerend erfgoed

11/04/2018

 • Nieuw: informatieaanvraag gemiddelde vastgoedprijzen
 • Nieuw: mogelijkheid om aparte PDF's per informatieaanvraag te downloaden
 • Nieuw: versienummering opgenomen in footer website

06/02/2018

 • Nieuw: mogelijkheid te zoeken op perceel door ingave van het perceelnummer als 1 veld
 • Nieuw: aangepaste loader met overzicht bronnen die bevraagd worden
 • Fix: melding als adressenregister buiten werking is

15/01/2018

 • Nieuwe naam: Tool Recht van voorkoop wordt Tool Vastgoedinfo - Vlaanderen
 • Nieuw: Informatieaanvraag overstromingsgevaar
 • Nieuw: Informatieaanvraag gewestinfo 
 • New feature: uitbreiding uittreksel met weergave resultaat op kaart

08/05/2017

 • Nieuw: Tool Recht van voorkoop wordt gelanceerd (bevraging Geografisch themabestand Vlaamse voorkooprechten)